Over ons

Stichting M2M is in 2021 opgericht maar kent een lange historie.

Sinds 2012 gaan we ieder jaar naar Uganda om daar trainingen te geven. Op twee plaatsen in het land hebben we ons netwerk opgebouwd. Dit vergemakkelijkt het coördineren van de trainingen en zo ontstaat er ook een olievlekwerking doordat jongeren hun ervaringen delen.

Wij zijn

Ilona Pouels /Chairman

Al sinds ze klein is, is Ilona begaan met anderen die het minder hebben. Zo zamelde ze als basisschoolkind al geld in voor arme kinderen in Polen en heeft ze na haar studie een jaar in India en Bangladesh vrijwilligerswerk gedaan. Ze heeft altijd ‘iets’ met Afrika gehad: ze heeft 9 maanden in Burkina Faso gewoond en heeft met haar gezin en 3 kinderen met jeep en tent een rondreis gemaakt door Namibië en Botswana. Sinds 2018 geeft ze trainingen in Uganda, wat ze ervaart als een bijzondere en directe manier om anderen te helpen een beter bestaan op te bouwen.

Marije Boot / Secretary 

Met de paplepel is haar de smaak en de geur van Uganda ingegoten. En dat gevoel heeft ze nooit meer losgelaten. In 2006 heeft ze gedurende een sabbatical lesgegeven op een aantal scholen in Mutolere en is de wens om meer te betekenen voor jongeren aangewakkerd. Nu geeft ze al een aantal jaren trainingen aan jongeren, met veel plezier! 

Adwin Goos / Treasurer

Although he just experienced Uganda for the first time in 2021, Adwin already gave his commitment and energy to the foundation. His leading motive is: ” If you are able to contribute because you have the means and time, you simple have to do this”. 

Geert Jan Heusinkveld / Member

Vanuit een wens om iets anders te ervaren dan de Nederlandse georganiseerde maatschappij, is Geert Jan beland in Uganda, waar hij nu sinds 10 jaar werkt. Hij voelt zich daar helemaal thuis en ervaart het leven en werken daar als aangenaam. Hij houdt ervan om te gaan kamperen en te mountainbiken in het ongerepte landschap na zijn werkweken in de koffie-industrie. Voor onze stichting is hij 'de-man-in-Uganda' die ons altijd van het laatste nieuws op de hoogte houdt.

Organisation of the Foundation

We zijn een stichting die van oorsprong in 1983 vanuit persoonlijke banden met Uganda is opgezet.

Philip Boot en zijn vrouw Nelleke Boot hebben in de begin jaren '70 in Uganda in twee ziekenhuizen gewerkt. Marije Boot ging al als kleine baby mee. In Mutolere is ook hun zoon Sander geboren. Na terugkomst in Nederland, zijn er vriendschappen blijven bestaan, die nu door de volgende generatie worden doorgezet. Dat maakt dat we als Stichting ook betrouwbare en langdurige contacten hebben kunnen opzetten.

Oorspronkelijk was het doel vooral om goederen voor lokale ziekenhuizen en scholen te versturen. Later is de focus verlegd naar financiële ondersteuning van de bouw van slaapzalen, klaslokalen, toiletten voor verschillende scholen in Kisoro district, Zuid-Westen van Uganda.  Dit vond plaats onder de vlag van de stichting Vledder Helpt Oeganda (vanaf 2005 werd de naam Vledder Helpt). Later ontwikkelde de stichting zich in de richting van het ondersteunen en trainen van jongeren in talent ontwikkeling en ondernemerschap.

De wortels die de Stichting Vledder kende in de lokale gemeenschap in Vledder is heel lang de kracht geweest, maar werd op een bepaald moment ook een beperking. Dat heeft een deel van het stichtingsbestuur doen besluiten een nieuwe stichting met een nieuwe naam op te richten.

Vanaf 2021 is er een nieuw bestuur aangetreden. Om de nieuwe focus en energie en kracht bij te zetten, is de naam gewijzigd naar Master2Morrow. We bouwen dankbaar voort op alles wat er in de afgelopen decennia is neergezet en dromen ervan om weer verder te ontplooien en zoveel mogelijk impact te gaan maken met jongeren in Uganda!

Financiën

We doen het werk als bestuurders zonder financiële compensatie. Voor het werk als trainers/facilitators worden we (vanuit fondsenwerving) gecompenseerd voor basis onkosten. We kunnen ons werk doen vanuit donaties van supporters. Dat gebeurt in verschillende vormen:
  • We hebben een aantal ondernemers die een deel van hun omzet doneren
  • We hebben een aantal mensen die als Vrienden van Master2Morrow jaarlijks een bijdrage van €50,- of meer doneren
  • We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten waarmee we geld ophalen (Zie ons overzicht van activiteiten)
  • We hebben jaarlijks ook giften van particulieren of bedrijven die ons gedachtegoed ondersteunen
  • Alle deelnemers aan de training betalen ook een kleine bijdrage voor hun trainingen.
Inkomsten worden besteed aan: ​
  • Accommodatie voor de deelnemers van de training inclusief eten en drinken. De trainers betalen hun eigen accommodatie. 
  • Materialen voor de trainingen (papier, pennen, boeken, schriften).
  • Onkosten voor de website en materialen acties.
Aarrekening

As a foundation, we are not only obliged, but we also think it is important to provide insight into the way in which we spend our funds. Our annual accounts are also audited and approved by an accountant. The annual accounts and the approval can be viewed below. The foundation is applying for an ANBI quality mark.

Jaarrekening 2021 Stichting Master2Morrow